Dodatkowe systemy oszczędzania energii i wody

Istnieją rozwiązania dodatkowo zmniejszające zużycie energii i wody.

  • Możemy zamontować dodatkowo INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ – panele słoneczne na dachu budynku wykorzystujące energię słoneczną do produkcji prądu.
  • Możemy wykonać system REKUPERACJI – wentylacji mechanicznej odzyskującej ciepło z zużytego powietrza które jest usuwane z domu. Rekuperacja pozwala także filtrować zasysane do domu powietrze poprawiając wewnętrzny mikroklimat.
  • Możemy zamontować do rekuperatora GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA – system który pobiera do rekuperatora powietrze z podziemnych rur które podają powietrze zimą ogrzane do temperatury +8 stopni, a latem schłodzone do temperatury 16 stopni
  • Możemy wykonać osobną INSTALACJĘ DO PODLEWANIA OGRODU  w której cena wody będzie obniżona o 7,8 zł/m3
  • Możemy także wykonać INSTALACJĘ KANALIZACYJNĄ ZBIERAJĄCĄ DESZCZÓWKĘ I CZYSTĄ WODĘ Z BUDYNKU z przeznaczeniem do podlewania ogrodu

Proponowane przez nas rozwiązania prócz walorów ekologicznych znacznie poprawiają bilans energetyczny budynku i koszt zużycia wody co powoduje obniżenie kosztów eksploatacji dzisiaj i w przyszłości, gdy cena wody i energii nadal będzie rosła.

Budynki wyposażone w opisane systemy oszczędzania energii zużywające do 15W/m2 zaliczamy do tzw. Pasywnych, które ze względu na znikome zapotrzebowanie na energię będą dominowały na rynku nowych domów w przyszłości.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Podstawowym elementem instalacji są panele fotowoltaiczne montowane na dachu budynku, które zamieniają energię światła słonecznego w prąd stały, który po przetworzeniu w prąd zmienny wykorzystujemy do zasilania instalacji w budynku, a nadmiar oddajemy do sieci energetycznej.

Na południowej połaci dachu montujemy zestaw 21 paneli o mocy 6,3 kW wytwarzających rocznie ok. 5.670 kWh energii. Energię tę wykorzystujemy w ok. 70% na potrzeby własne , co przy cenie 0,55 zł/kWh daje roczną oszczędność ok. 2.182 zł. Nadmiar nie wykorzystanej energii w ilości ok. 30% oddajemy do sieci energetycznej uzyskując dodatkową korzyść na poziomie ok. 748 zł/rok. Łącznie nasze oszczędności wyniosą ok. 2.930 zł/rok.

Przyjmując średnie zużycie prądu 250 zł za miesiąc, rocznie zapłacimy 3000 zł, a po założeniu instalacji zapłacimy ok.70 zł /rok, co oznacza że będziemy praktycznie samowystarczalni.

Gdy przyjmiemy, że koszt instalacji wynosi ok. 36.000 zł i porównamy to z oszczędnościami jakie daje instalacja fotowoltaiczna 2.930 zł/rok, łatwo policzyć, że zwrot z zainwestowanych środków wynosi ok. 8% w skali roku, co jest nie osiągalne na innych inwestycjach.
Efektywność instalacji fotowoltaicznych systematycznie rośnie w miarę nieuchronnego ocieplania klimatu i wzrostu ceny energii elektrycznej co oznacza, że w perspektywie najbliższych lat efektywność tego typu instalacji będzie jeszcze bardziej wzrastać.

 

REKUPERACJA

Dorosły człowiek zużywa 25m3 powietrza na godzinę, dlatego tak ważne dla zdrowia jest zapewnienie dobrej wentylacji. Konieczność wymiany powietrza szczególnie zimą powoduje duże straty ciepła które przekraczają 50% łącznych strat budynku. Nic dziwnego więc, że zaprojektowano urządzenie do odzyskiwania ciepła z usuwanego powietrza. Działanie jego polega na podgrzewaniu zimnego powietrza nawiewanego do budynku za pomocą ciepłego powietrza usuwanego. Temperatura nawiewanego powietrza podnosi się o kilka stopni.

Zastosowanie rekuperacji daje wymierne korzyści:

Poprawia komfort mieszkania bo zapewnia wentylację która nie wychładza domuPozwala filtrować zasysane powietrze co powoduje że do wewnątrz nie dostają się zanieczyszczenia z zewnątrz i nie jesteśmy narażeni na kontakt ze smogiem zimą i komarami latem. Pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu do 10% kosztów

GRUNTOWY POWIETRZNY WYMIENNIK CIEPŁA (GPWC)

Zasada działania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu stałej temperatury gruntu na głębokości > 1,3 m  ok. 8 °C zimą i 16 °C latem. Efekt ten wykorzystujemy do ocieplenia zimą  lub schłodzenia latem  powietrza płynącego systemem podziemnych przewodów. Powietrze to jest następnie przekazywane do centrali wentylacyjnej rekuperatora i rozprowadzane w budynku systemem rur wentylacyjnych. Dzięki zastosowaniu GPWC można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza o kilkanaście °C w zimie i obniżyć w lecie. Dzięki takiemu zabiegowi mamy zimą mniejsze zużycie energii potrzebnej do podgrzania powietrza w domu, natomiast latem , powietrze po przejściu przez wymiennik ochłodzi się do temperatury ok. 18°C. Nie ma wówczas koniczności montowania instalacji klimatyzacyjnej, która zużywa 10 krotnie więcej energii, dodatkowo wysuszając nadmiernie powietrze w domu.

SYSTEM OSOBNEJ INSTALACJI DO PODLEWWANIA OGRODU I POWTÓRNEGO WYKORZYSTYWANIA WODY

W cenie wody dostarczanej do domu (10,50 zł/m3) główny składnik (7,80 zł/m3) stanowi koszt odprowadzania ścieków. Z tego powodu, do podlewania ogrodu wykonujemy osobną instalację i używamy wody osobno opomiarowanej w cenie 2,70 zł/m3 w której nie uwzględnia się kosztu odprowadzania ścieków. Daje to wymierną oszczędność 7,80  zł/m3,  co przy zużyciu ok. 0,3 m3 wody/m2 ogrodu/sezon i powierzchni ogrodu 600m2  daje    600m2 x 0,3m3/m2 x 7,80 zł/m3 = ok.1.400 zł/sezon. To znaczna oszczędność którą dodatkowo możemy powiększyć wykorzystując zużytą wodę (za wyjątkiem wody z toalet) do podlewania ogrodu.

Możemy także zaproponować Państwu  wykonanie w budynku dwóch równoległych systemów kanalizacji – osobno dla toalet i osobno dla reszty urządzeń sanitarnych. Woda z toalet kierowana jest bezpośrednio do kanalizacji a pozostała zużyta woda ( ok. 150m3/sezon) oraz deszczówka (ok. 50m3/sezon) jest gromadzona w zbiorniku podziemnym i wykorzystywana do podlewania ogrodu. Nadmiar wody nie zużytej do podlewania (np. zimą) trafia do kanalizacji.  System ten pozwala zaoszczędzić w sezonie dodatkowo (150+50)m3 x 2,7 zł/m3= 540 zł/sezon, a kwota ta będzie rosła w miarę pogłębiania się deficytu wody i jej ceny. Prócz oszczędności finansowych, system ten umożliwia podlewanie ogrodu także w przypadku ograniczeń dostaw wody i zakazu podlewania ogródków.

Zapytaj nas o więcej szczegółów a przekonasz się do zaproponowanych rozwiązań